Uitleen Regelement voor Hardware


1. Uitlenen gebeurt alleen aan personen opgenomen in het ledenbestand
  bekend bij de secretaris van de PCGG en is verder Gratis.

2. Uitlenen gebeurt alleen door reserveren via de Materiaal beheerder.

3. Het is verboden de hardware mee te nemen op het bedrijfs terein.

4. Uitleentermijn:
  - Wordt in overleg met de reserverings instantie vastgesteld (standaard is 1 week).
  - Bij veel vraag naar een item kan deze termijn worden verkort.
  - Indien er meer personen belangstelling hebben voor hetzelfde item,
   is het niet mogelijk hetzelfde item twee opeen volgende termijnen
   aan dezelfde persoon uit te lenen.

5. Meegeleverde Software:
  - De meegeleverde software, bij bv. diascanner, dient niet te worden
   gewijzigd. Aanpassingen voor deze software dient via de uitleen
   instantie te geschieden.

6. Aansprakelijk heden:
  - De lener is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van geleende
   items. Bij verlies of ernstige beschadiging moet het geleende item
   door de lener worden vergoed.
  - De club is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan apparatuur van
   de lener bij verkeerd gebruik van de geleende Hardware en/of Software.

7. Ophalen/Inleveren:
  - De lener krijgt van de uitleen instantie te horen welke persoon
   voor hem en na hem leent. De lener overlegt zelf met zijn voorganger/
   opvolger waar en hoe er doorgegeven wordt.

8. Uitsluiten:
  - Bij herhaaldelijk overtreden van het regelement is het mogelijk dat
   het bestuur een lid uitsluit van het lenen van hardware.