Robotica Dag 22 juli 2000 m.m.v. HCC Robotica

Het doel ?

In het verlengde van reeds eerder gehouden Thema avonden bieden we de leden van de PCgg (en dit keer ook andere Signaal medewerkers) de mogelijkheid om kennis te maken met Robotica, om op deze mannier te laten zien wat je op dit gebied al of niet kunt doen met je pc.

Wanneer ? 22 juli 2000

Hoe Laat ? Van 10:00 tot 16:00 uur

Wat kunnen we zoal laten zien ?

Robots van heel klein (5 * 5 * 7 cm) tot groot (47 * 27 * 23 cm).
Er zijn lopende robots, rijdende robots, en allerlei andere bewegende objecten.
Ook zijn er nog een aantal SUMO robots die elkaar de ring kunnen uitduwen. Dit zijn dus eigenlijk 'worstelende' robots.
De meeste robots zijn of nog in aanbouw of constante staat van uitbreiding.

Met medewerking van ?