Algemene informatie

Wat is de PCGG?

De PCGG, de personal computer gebruikersgroep, is een onderafdeling van de PV (personeelvereninging).

Informatie over het PCGG-lidmaatschap vindt u door hier te klikken.

Verder kunt u hier ook het huishoudelijk reglement inzien.


Uw contact met de PCGG

De PCGG onderhoudt op de volgende manieren contact met haar leden.

Clubavonden
Elke 1e maandagavond van de maand is er van 20.00 tot 22.00 uur een clubavond in het SFC, binnenkort in The Garden van Gebouw-N, Haaksbergerstraat 67, Hengelo. Tijdens deze avond verwelkomen wij leden om:
  • hardware te lenen.
  • Thema/Workshop avonden worden aankodiging via de mailling lijst. Een thema-avond bij te wonen of eraan mee te werken? Frisse ideeën voor thema-avonden zijn altijd welkom bij het bestuur.
  • Vragen te stellen (en maar hopen dat er een deskundige aanwezig is) en antwoorden te geven.
Mailing list
Hiervoor kun je je opgeven bij aanmelding of bij wijziging gegevens via de website op het interne netwerk van Thales


Het Bestuur

Een vijftal leden bestuurt de vereniging.
Voorzitter Hans Boon
Secretaris Dick van der Goot
Penningmeester Tony Brans
Clubmateriaal-beheerder Wim de Boer
Lid Louis Brinkman


Commissies

De PCGG kent momenteel de volgende commissies.
Kascommissie Controle van de financiële administratie, 1 keer per jaar.